Ďakujeme všetkým podporovateľom Dobrej noviny za 21. ročník počas uplynulých vianočných sviatkov. Nie všetci podporovatelia Dobrej noviny vedia, že za touto koledníckou akciou stojí eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, ktoré vzniklo, aby deti v malých spoločenstvách (stretkách) a počas rôznych akcií ako napríklad tábory rástli ku kresťanskej zrelosti. Pravidelne sa o nich starajú ich animátori počas celého roka. eRko tiež vydáva detský časopis Rebrík. Tieto dni nám ponúkajú možnosť rozhodnúť o časti svojej dane aj v prospech eRka.

Chcete podporiť našu prácu, aby deti robili kroky k osobnej zrelosti, rozvíjali svoje talenty a zručnosti v spoločenstve detí? Rozhodnite o svojich percentách z dane pre eRko.

 

Rozhodnite o svojich percentách z dane pre eRko

Kliknite na: www.erko.sk/2percenta (tlačivá, postup a info)

banner

 

Kto môže dať percentá z dane pre eRko?

2 % z dane fyzických osôb
Ak si zamestnanec, výška tvojich 2% z dane je aspoň 3 €, môžete ich poukázať eRku do 30.4.2016.

3 % z dane dobrovoľníkov
Ak si vykonával/a dobrovoľnícku činnosť v roku 2015, a to aspoň 40 hodín, môžeš na základe potvrdenia organizácie, v ktorej si dobrovoľníčil dať až 3% z dane do termínu 30.4.2016.

2 % z dane firiem
Firma či iná právnická osoba, ktorá venuje dary vo výške aspoň 0,5 % jej dane z vlastného zisku, môže asignovať 2 % z daní do 30.3.2016.

1 % z dane firiem
Pokiaľ firma nedarovala v roku 2015 žiadne financie, môže asignovať 1 % z daní do 30.3.2016.

Identifikačné údaje eRka

Názov: eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
Adresa: Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2
Právna forma: občianske združenie
IČO: 00605093