Dnes popoludní o 13. hod prijal prezident Andrej Kiska koledníkov Dobrej noviny. Viac ako 25 tisíc koledníkov reprezentovali 3 skupinky z Kútov, Zákopčia a Malcova.

Riaditeľ Dobrej noviny Marián Čaučík poďakoval pánu prezidentovi za vrelé prijatie, predstavil tému 21. ročníka a zaprial všetko dobré v Novom roku.  (celý príhovor)

Pán prezident poďakoval koledníkom za to, že hľadajú nie svoje šťastie ale šťastie tých druhých. Vyjadril uznanie Dobrej novine a všetkým koledníkom za to, že už 21 rokov šíria dobro nielen na Slovensku ale aj v zahraničí, a že myslia aj na ľudí, ktorí žijú ďaleko v krajinách subsaharskej Afriky.

Ďakujeme veľmi pekne za jeho čas a už teraz sa tešíme na stretnutie o rok.