V uplynulých dňoch sme ukončili jubilejný 25. ročník koledníckej akcie Dobrá novina, kedy sme sa mohli povzbudiť živou vierou detí a mladých na celom Slovensku, ktorí vyšli z pohodlia svojich domovov a roznášali radostnú zvesť ku všetkým, ktorí im otvorili svoje srdcia a dvere.

Na konečný výsledok zbierky si budeme musieť počkať do konca marca 2020, avšak už teraz sme vyrovnali minuloročný rekord. V pondelok 2. marca bola suma príspevkov na účte Dobrej noviny vo výške 1 205 387,09 eur.

V týchto dňoch nám prichádzajú zápisnice z koledovania z jednotlivých farností, na základe ktorých vám priebežne zasielame darčeky pre vašich koledníkov.

V 25. ročníku Dobrej noviny sme koledovali predovšetkým pre našich priateľov v kenskej Turkane. Ďakujeme vám za vašu štedrosť!

Foto: Koledníci z Ľubice, archív DN, 2019