V uplynulých dňoch sme ukončili 24. ročník koledníckej akcie Dobrá novina, kedy sme sa mohli povzbudiť živou vierou detí a mladých na celom Slovensku, ktorí vyšli z pohodlia svojich domovov a roznášali radostnú zvesť ku všetkým, ktorí im otvorili svoje srdcia a dvere.


 

Na konečný výsledok zbierky si budeme musieť počkať do konca marca 2019, avšak už teraz sme po druhýkrát v našj histórii prekonali hranicu 1 milióna eur, keď vo štvrtok 31. januára bola suma príspevkov na účte Dobrej noviny vo výške 1 119 777,10 eur.

 

V týchto dňoch nám prichádzajú zápisnice z koledovania z jednotlivých farností, na základe ktorých vám priebežne zasielame darčeky pre vašich koledníkov.

 

V 24. ročníku Dobrej noviny sme koledovali predovšetkým pre našich priateľov v Ugande.

 

Foto: Koledníci zo Spišskej Teplice, archív DN 2018