Pre každú diecézu je pripravené stretnutie zodpovedných osôb. Na stretnutiach uvidíte nový krátky flm z podporovaného projektu. Aktivitami z metodických materiálov si priblížime región na severe Etiópie.

Predstavíme si tému 23. ročníka a príbeh Weini, ktorú poznáte z plagátu. Ak nemôžete prísť, pošlite prosím namiesto seba zástupcu alebo sa dohodnite so zodpovednou osobou zo susednej farnosti.

Osobné prevzatie propagačných materiálov nám veľmi uľahčí distribúciu a pomôže nám pri plánovaní vysielacích svätých omší.

Prihlasovanie vopred nie je potrebné, cestovné náklady vám preplatíme.

 

Sobota 11. 11. 2017

Banskobystrická diecéza
Mesto: Zvolen
Miesto: Cirkevná škola sv. Dominika Sávia, Hodžova 9
Čas stretnutia: 9:00 – 12:00
Kontakt: Alžbeta Balážová, 0902 471 429
Prosíme priniesť si so sebou prezuvky.

 

Košická arcidiecéza, Košická eparchia, Prešovská archieparchia
Mesto: Prešov – mesto
Miesto: Univerzitné pastoračné centrum, Jarková 77
Čas stretnutia:  9:00 –  12:00
Kontakt: Beáta Baranová, 0908 839 338

 

Rožňavská diecéza
Mesto: Brezno
Miesto: Centrum pre rodinu MISERICORDIA, Nálepkova 7
Čas stretnutia: 14:30 – 17:00
Kontakt: Anna Paľovová, 0908 183 410

 

Spišská diecéza
Mesto: Spišská Kapitula
Miesto: Kňazský seminár
Čas stretnutia: 13:00 – 15:00
Kontakt: Júlia Ondičová, 0949 579 218

Mesto: Ružomberok
Miesto: Gymnázium sv. Andreja, Námestie A. Hlinku 5
Čas stretnutia: 10:30 – 13:00
Kontakt: Miroslava Siteková, 0910 543 320

 

Trnavská arcidiecéza
Mesto: Trnava
Miesto: Kláštor Jezuitov, Františkánska 34
Čas stretnutia: 9:00 – 12:00
Kontakt: Alžbeta Kojšová, 0905 354 227

 

Žilinská diecéza
Mesto: Žilina
Miesto: Farské centrum N3, Burianova medzierka 25/6
Čas stretnutia:  9:00 – 13.00
Kontakt: Zuzana Skaličanová, 0908 832 876

 

Výnimky

4.11.2017 – sobota

Nitrianska diecéza
Mesto: Nitra
Miesto: Aula Misijného domu, Nitra – Kalvária
Čas stretnutia: 10:00 – 12:00
Kontakt: Veronika Mozolová, 0907 593 899

 

13.11.2017 – pondelok

Bratislavská arcidiecéza
Mesto: Bratislava
Miesto: Quo Vadis, Hurbanovo námestie
Čas stretnutia: 17:30 – 20:00
Kontakt: Ľuboš Drápal, 0915 724 782