Ako podporiť Dobrú novinu

  • modlitbou
  • darom na účet Dobrej noviny SK7711000000002940457894
  • ONLINE DAROM na podporu spoločnej kampane slovenských organizácií
    Spolu pre Keňu
    do 9. marca 2017