K 31. marcu 2020 sme uzavreli ďalší ročník Dobrej noviny. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom – koledníkom, zodpovedným osobám, rodičom a kňazom za podporu v tomto jubilejnom 25. ročníku.

Do koledníckej akcie sa zapojili deti a mladí v 1 270 farnostiach a filiálkach, koledovalo spolu 24 762 koledníkov v 2 475 skupinkách. Počas Vianoc navštívili 66 321 rodín a spolu s individuálnymi darmi sme na podporu našich partnerov v krajinách subsaharskej Afriky vyzbierali 1 210 387,09 eur. Je to doteraz najvyšší výsledok v histórii zbierky. Sme veľmi vďační za dôveru a štedrosť slovenských rodín. Podrobný prehľad nájdete v samostatnom článku.

Jubilejný ročník bol pre nás príležitosťou obzrieť sa a hlbšie reflektovať zmysel vianočného koledovania detí pre rodiny a farnosti, pre koledníkov a samozrejme pre našich afrických bratov a sestry. S mottom Buďme požehnaní(m)sme sa snažili preniknúť do tajomstva Božieho požehnania, ktoré uschopňuje ľudí ku konaniu dobra vo svete, bez ohľadu na ich vek či postavenie.

Na začiatku tematických príprav 25. ročníka sme zažili náročnú situáciu po leteckej tragédii v Etiópii, pri ktorej sme stratili našu kolegyňu Danicu Olexovú. S odstupom času vnímame, že nás myšlienka na ňu i jej odkaz neúnavnej práce pre dobro iných, primäli k ozajstnej vytrvalosti a dobroprajnosti v našej každodennej práci. Vďační za Danicin život budeme v srdci pamätať na priateľské chvíle spoločne strávené na Slovensku i v Afrike.

Verejnosti sme prostredníctvom rôznych aktivít a materiálov predstavili dlhoročnú spoluprácu s Katolíckou diecézou Lodwar, ktorá sa nachádza na severe Kene a svojimi rozmanitými pastoračnými a rozvojovými programami sa stará o dušu i telo obyvateľov Turkany. Koledníkom aj verejnosti sme poskytli dokument s názvom Požehnanie, ktorý sme natočili v Turkane. Krátky film približuje pomoc Dobrej noviny aj chápanie požehnania v životoch našich partnerov.

V spolupráci s Konferenciou vyšších rehoľných predstavených sme pripravili aj ďalší filmový dokument Dobrá novina, šťastná hodina a vďaka nemu autenticky predstavili kolednícku akciu širokej verejnosti. V decembri sme film uviedli na premiérach v Prešove, Bratislave a Ružomberku. Oba dokumenty vysielali vo vianočnom a novoročnom čase viaceré televízie. Vyjadrujeme úprimnú vďaku Konferencii biskupov Slovenska za spolufinancovanie výroby tohto filmu.

Pri príležitosti 25. ročníka koledníckej akcie Dobrá novina prišiel na Slovensko hosť z kenského Nairobi maliar Adam Masava Onyango. Na Slovensku strávil tri týždne plné diskusií, zdieľania, prezentácií a tvorivých workshopov. Adam vyrastal v slume Mukuru v Nairobi, vďaka rozvojovému projektu s podporou Dobrej noviny rozvíjal svoj talent a stal sa umelcom. Dnes tento talent odovzdáva deťom a mládeži cez svoj projekt Mukuru Art Club.

Na prelome rokov sa opäť jedna kolednícka skupinka Dobrej noviny spolu so zástupcami koledníckych akcií z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Južného Tirolska, Maďarska a Rumunska zúčastnila na novoročnej omši v Bazilike Svätého Petra v Ríme. Jeden z našich koledníkov, Adam z gréckokatolíckej farnosti Jakubany pri Starej Ľubovni priniesol počas novoročnej svätej omše vo Vatikáne obetný dar Svätému Otcovi Františkovi. 

Na slávnosť Zjavenia Pána sme ukončili jubilejný ročník ďakovnou svätou omšou v Tvrdošíne, ktorú celebroval emeritný spišský pomocný biskup Andrej Imrich. Svätú omšu v priamom prenose vysielala RTVS.

V ten istý deň sa uskutočnil aj druhý ročník Trojkráľového sprievodu v Bratislave, na organizácii ktorého sa Dobrá novina podieľa.

Snímky: archív DN, Tony Frič (koledníci zo Zuberca), Cristian Gennari pre Kindermissionswerk (novoročná svätá omša), Barbora Jančárová (Trojkráľový sprievod)